MIT TEHETÜNK A PARLAGON HEVERŐ FÖLDEKKEL?

EZZEL MEGOLDHATJUK A RENDEZETLEN TULAJDONÚ FÖLDEK SORSÁT!

Rendezni kell a „holt lelkek birodalmát”.

Ha egy termőföld tulajdonosa beazonosíthatatlan vagy az életkora meghaladta a 120 évet (de örököse sincs bejegyezve), úgy ezt jelezhetjük az illetékes földhivatal irányába.

A bejelentés megtételére az jogosult, aki valószínűsíti az eljárás megindításához fűződő jogi érdekét (pl. ilyen a szomszéd földtulajdonos).

A földhivatal a bejelentés alapján tisztázza a föld jogi sorsát: hirdetményt tesz közzé, megkísérli felkutatni a tulajdonosokat vagy az örököseit, póthagyatéki eljárást indíthat).

A rendezetlen, parlagon álló föld végső soron állami tulajdonba kerülhet, akitől később a gazdák megvásárolhatják a földet.

Amennyiben a korábbi tulajdonos vagy az örököse utóbb mégis jelentkezne, kérheti a tulajdonjogának helyreállítását vagy kártalanítás megfizetését.

A jogszabály itt olvasható (24. §): https://njt.hu/jogszabaly/2020-71-00-00.0

2021. 04. 07