MI LESZ A HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEKKEL?

NEM SZŰNNEK MEG A KÖZÖS TULAJDON KIMÉRÉSÉVEL! 

Nem szünteti meg az osztatlan közös tulajdon kimérése a megosztáskor fennálló, földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot.

A haszonbérlőnek és a tulajdonosnak három hónapon belül gondoskodniuk kell a földhasználati szerződés módosításáról és az alapján a változásoknak a földhasználati nyilvántartásba, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartásba való bejelentéséről.

A határidő eredménytelen leteltét követően a szerződés módosítása a bíróságtól kérhető.

Más a helyzet az ún. használati vagy többlethasználati megosztásokkal (Fétv. 70-76. §).

Ezek a közös tulajdon megszüntetésével ugyanis hatályukat vesztik, sőt a megosztási rend során sem kötik a feleket.

Természetesen a tulajdonostársak dönthetnek úgy, hogy a földek kiosztása mégis a korábbi használati megosztásnak megfelelően történjen.

2021. 03. 31