ÍGY LEHET ILLETÉKMENTES A FÖLDCSERE!

MIT IS JELENT A BIRTOKÖSSZEVONÁSI CÉLÚ FÖLDCSERE?

Illetékmentes a földcsere, ha birtok-összevonási céllal jön létre [Illetéktv. 26. § (1) bek. n) pont].

Mit is jelent a birtok-összevonási cél?

Fontos, hogy a törvény jóval tágabb lehetőséget ad az illetékmentességre, így nem csak a telekegyesítést tekinti birtok-összevonási célúnak.

Birtok-összevonási célú földcsere tehát:

– ha a földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik

vagy

– ha a cserepartnerek egyikének lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától legfeljebb 20 km távolságra van.

Fontos az is, hogy csak azt a szerződő felet illeti meg az illetékmentesség, amelyiknél a fenti feltétel egyike teljesül.

Így előfordulhat az is, hogy ugyanazon csereügyletben az egyik fél illetékmentesen, a másik pedig illetékkel terhelten szerzi meg a földet. (Fétv. 9. §; Földforg. tv. 12. §)

2021. 02. 23