PARLAMENT ELŐTT A MEZŐGAZDASÁGI ADÓZÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY!

ITT OLVASHATÓ A SZÖVEGE!

A törvényjavaslat itt érhető el: https://www.parlament.hu/…/iromanyok-egyszerusitett…

A legfontosabb részletek:

Őstermelők:

– 966.000 forintra emelkedhet az az értékhatár, amíg nincs bevallási kötelezettségünk (az eddigi 600.000 Ft helyett)

– A kistermelői értékhatár megközelítőleg 10 millió forintra emelkedik (az eddigi 8 millió helyett)

– Az átalányadózást 10%-os jövedelem és 90%-os költséghányaddal lehet alkalmazni (az eddigi 90:10 arány helyett)

– A mezőgazdasági támogatások nem minősülnek bevételnek, így azok adómentessé válnak

– A családi gazdaságoknál a kedvezmény többszöröződik: a kedvezményes adózás felső értékhatára, 4 fő esetén közel 80 millió forintra emelkedik

– A bérmunka, a feldolgozás is őstermelői bevételnek számíthat, a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-ig.

Cégek:

– Szja mentesen lehet a tagnak kifizetést teljesíteni:

1) amennyiben a tag a tulajdonában álló földet bérbeadja a cégnek, úgy a haszonbérleti díjnak megfelelő összeg erejéigamennyiben a cég a normatív támogatást átengedi a tagjának, úgy az átengedett összeg erejéig;

2) azt az összeget, amit a cég azért fizet ki, hogy a földtulajdonos tagja azt a földvásárlással kapcsolatos jelzáloghitel-törlesztésre fordítsa;

3) azt az összeget, amelyet a cég ad a tagjának olyan termőföld vásárlására, amit a cég legalább 15 évig használ.

– Felső korlátja: az szja mentes összeg az adóévben nem haladhatja meg összesítve az 50 millió forintot.

– Amennyiben mégis meghaladja az 50 millió forintot: akkor sincs adóelőleg-fizetési kötelezettség.

Családi Mezőgazdasági Társaság:

– Egy új minősítő kategória jönne létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság vagy szövetkezet kaphatja meg,

aminek tagjai egymásnak hozzátartozói, valamintkizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytat.

– a fenti, céges adókedvezményeken túl további elővásárlási és előhaszonbérleti jogok illetik meg a CSMT tagjait

– a CSMT tagja nem folytathat párhuzamosan őstermelői vagy egyéni vállalkozóként is tevékenységet.

2020. 10. 14