MEGJELENT AZ ÚJ ÖNTÖZÉSI JOGSZABÁLY: KIEMELT JOGOSULTSÁGOKAT KAP AZ ÖNTÖZŐ GAZDA!

Mostantól öntözési szolgalmat alapíthat az öntözni kívánó gazda.

A szolgalom azt jelenti, hogy amennyiben nincs lehetőség a csatornából való közvetlen öntözésre, úgy a gazda az öntözőművet mások területén is átvezetheti.

Ennek azonban szigorú feltételei vannak:

– a másik ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki és csak a szükséges mértékben korlátozhatja

– az öntözőművet az ingatlan határvonala mentén kell vezetni

– erdő, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágú területen csak akkor lehet átvezetni, ha a felek erről egybehangzóan megállapodnak

– felszín feletti beruházásra csak akkor kerülhet sor, ha a felszín alatti vízátvezetés műszakilag nem valósítható meg vagy aránytalanul nagy költséggel járna.

Fontos, hogy kártalanítást kell fizetni azon tulajdonos számára, akinek a földjén az öntözőművet átvezetik.

A jogszabály teljes szövege elérhető itt: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/52180addec8da719882ee700ba6bc9cef6e9dc0a/megtekintes?fbclid=IwAR0f3PCrrN3-Kz7SrYAWg-h7jeCJlWywkP0a3WXMi_lnOAtE2c6SbmcrlAU

4270-4285. oldal

2020. 07. 06