ÖNTÖZŐKUTAK: 3 ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A MORATÓRIUMOT!

ITT A TÖRVÉNYSZÖVEG: NEM SZABHATNAK KI BÍRSÁGOT!

Az Országgyűlés döntött: további 3 évig, azaz 2023. december 31-ig mentességet biztosítanak a vízgazdálkodási bírság alól.

A törvény szövege:
A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

2020. 06. 04