BIRTOKMINIMUM NÉLKÜL ELAPRÓZÓDNAK FÖLDJEINK!

AGRÁRÖRÖKLÉS – A GAZDÁK SZEMSZÖGÉBŐL!

Törvényi minimumot kell meghatározni, amely méret alatt már nem oszthatók tovább a földterületek.

Ha ez nem történik meg, újra és újra termeljük az osztatlan közös tulajdont.

Európa majd’ minden államában meghatározták a birtokminimumot, amely alatt már nem osztható tovább a terület.

Spanyolországban például az örökösök kötelesek közösen művelni vagy haszonbérbe adni a területet, ha örökrészük a birtokminimumot nem érné el.

2019. 10. 15