A MAGASABB HOZZÁADOTT ÉRTÉK A FÖLDNÉL IS ELŐNYT JELENT

Erősödő világpiaci verseny, tisztességtelen felvásárlói árak: szervezettségünk mellett a jövedelmezőség növelése is a gazdák érdekeit erősíti a piaci versenyfutásban.

Ennek jegyében, az elővásárlási jog eszközével is a magasabb hozzáadott értéket ösztönzi a Földtörvény módosítása, melyben mostantól a kertészetek és a vetőmag-előállítók is a preferált körbe kerültek.

Vetőmag-előállítóként elővásárlási joga lesz szántó művelési ágban annak a helyben lakó földművesnek, aki számára a tulajdonszerzés célja a vetőmag-előállításhoz szükséges terület biztosítása. Ugyanez igaz előhaszonbérlet esetén is.

Ahhoz, hogy valaki vetőmag-termelőnek számítson, fontos, hogy előzetesen földhasználóként és vetőmag táblát bejelentő szaporítóanyag-előállítóként tartsa nyilván a növénytermesztési hatóság.

Ezen kívül kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvásárolt földet legkésőbb három éven belül birtokban veszi, valamint a teljes területen, a vásárlástól kezdődő 10 évben legalább 6 évig szaporítóanyag-előállítást fog végezni.

A vetőmag-előállítókkal azonos ranghelyen pályázhatnak az eladó, bérbeadó földekre a kertészetek.

Így a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld eladása esetén az a helyben lakó földműves, aki kertészeti tevékenység folytatásához szeretné használni a területet, mostantól előnyben részesül.

A korábbi szabályozáshoz képest tehát a vetőmag-előállítók és a kertészetek már egyenrangú elővásárlásra-előhaszonbérletre jogosultak lesznek az állattartó telepek, az ökogazdák és az eredetvédett termékek előállítói mellett.

2019. 01. 25