FÖLDTÖRVÉNY ERŐSÖDIK A HELYI GAZDÁK DÖNTÉSI JOGA

Szigorítja a Földtörvény azokat a szabályokat, amelyek alapján valaki elővásárlója lehet egy földterületnek. Ennek letéteményesei a helyi termelők, így az eladásokat – ahogy eddig is – a helyi Földbizottságok ellenőrzik és hagyják jóvá a jövőben is.

Ezután viszont a törvény még több lehetőséget ad a kezükbe ahhoz, hogy ne csak megalapozottan döntsenek a vásárlásokról, de jobban ki tudják szűrni az esetleges visszaéléseket is.

A módosítás után jócskán megváltozik a helyi Földbizottságok eljárási rendje. Az eredeti törvény szerint a helyi Földbizottság kizárólag a „köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján” alakította ki álláspontját a földvásárlásoknál.

A jövőben viszont a bizottság nagyobb teret kap; jogosult lesz az érintettektől vagy akár a hatóságoktól is kiegészítő információkat kérni, és a helyi ismeretek mellett az így beszerzett információt is figyelembe venni a döntése során.

A földszerződés jóváhagyásakor már nem csak a vevő korábbi szerzéseit kell értékelni, a helyi földbizottság vizsgálni fogja annak családi körét és a tulajdonában álló cég földhasználatát is.

Sok gazdát fosztottak meg a földhöz jutástól azzal, mikor a korábbi földszerzéseket családon belüli ügyletként például ajándékozással, másik közeli hozzátartozó javára engedték át, de a használat továbbra is egy kézben maradt, így játszva ki a földszerzési korlátokat.

A jogalkalmazás terén is szükség volt változásra. Mostantól amennyiben a helyi gazdák nem engednek földhöz jutni egy befektetési céllal érkező földvásárlót, a bíróság a jogorvoslat során már nem változtathatja meg a helyiek döntését.

Garanciális szabályként épült be a törvénybe, hogy a helyi földbizottság jogsértő döntése esetén a bíróság továbbra is új eljárásra utasíthatja a gazdálkodói közösséget, de a helyi termelők döntésével szemben földhöz már nem juttathatja a jogászok hadával felálló ügyeskedőket.

2019. 01. 18