JANUÁR 11-ÉN HATÁLYBA LÉPETT A FÖLDTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA SZIGORÚBBAN BÜNTETIK A FÖLDDEL CSALÓKAT

Az idei év elején több ponton is módosult a Földtörvény Jakab István, Győrffy Balázs és Font Sándor törvényjavaslata alapján.

A 2019. január 11-től hatályos változtatások egyik legfontosabb pontja a földvásárlás utáni esetleges szabálytalanságokra vonatkozik.

Ezek szellemében sokkal szigorúbban járhat el az illetékes hatóság azokkal szemben, akik nem tartják be azokat a vállalásokat, amelyek a vásárláskor előnyt adtak számukra (pl. ökológiai gazdálkodásra hivatkozva élt elővásárlási jogával, de ilyen tevékenységet még a törvényi határidő letelte után sem végez).

Visszaélésnek számít az is, ha az új tulajdonos a földszerzés után jogszerűtlenül eltér a vállalt földhasználati céltól vagy tevékenységtől.

A földvásárlót a helyi kormányhivatalok ellenőrzik, Ha visszaélésre vagy szabálytalanságra találnak, legelőször csak felszólítják a tulajdonost, ha ez nem használ, bírságolják a vásárlót.

Amennyiben a bírság kiszabása ellenére a földtulajdonos 6 hónap elteltével sem állítja helyre a jogszerű állapotot, az eredeti adásvétel során a helyi földbizottság által támogatott gazda az akkor fennálló elővásárlási ranghelyük alapján megveheti az érintett földterületet.

A kormányhivatal törvényes kötelezettsége, hogy a vételi jog megnyílásáról értesítse a korábbi elővásárlási nyilatkozatot tevőket.

2019. 01. 16