2019. JANUÁR 11-TŐL HATÁLYBA LÉPETT A FÖLDTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

NINCS TÖBB VISSZAÉLÉS A FELESBÉRLETEKKEL

Kivezeti a lehetőségek sorából az új Földtörvény a felesbérletet. A decemberi törvénymódosítás hatályba lépését követően – 2019. január 11-től – már nem lehet felesbérlet valamint részesművelés jogcímén új földhasználati szerződést kötni.

A meglévő megállapodások továbbra is hatályban maradnak, viszont a szerződések lejártakor, de legkésőbb tíz év (2028. december 31.) múlva megszűnnek.

A szigorításra azért volt szükség, mert az számos visszaélésre adott okot. A felesbérleti szerződésekre ugyanis nem vonatkozott az elővásárlásoknál érvényes vásárlói sorrend, így a földtulajdonos bárkinek bérbe adhatta a területét, amiért a termény felét vagy meghatározott részét kapta meg a bérlőtől.

További csavar volt a rendszerben, hogy a használat ellenértékét sokszor pénzben fizették ki, így arra is lehetőség nyílt, hogy gyakorlatilag bérleti szerződés alakuljon ki, csak éppen a jogos földigénylők kijátszásával.

A Földtörvény módosítása után – a visszaélések elkerülésére – a jövőben a föld használatát csak haszonbérlet, szívességi földhasználat és rekreációs célú földhasználat jogcímén lehet átengedni.

Garanciális szabály, hogy a korábbi részesművelőket és felesbérleti szerződéssel rendelkezőket mint volt földhasználókat szerződésük lejártakor továbbra is megilleti az előhaszonbérleti jog.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ezen jog gyakorolhatóságának feltétele, hogy a lejárt jogviszony utolsó napja és a jog gyakorlásával megszerzésre kerülő új haszonbérleti jogviszony első napja egymást követő napok legyenek.

A Földtörvény módosításának teljes szövege elérhető itt:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18212.pdf?fbclid=IwAR0XnTUe2mfY6wh9Hf_0dccpC99Y-W7tx5h31Aip5PRoiJzi5EZhNz88q4E

 

2019. 01. 15