Helyben döntenek a föld sorsáról

A helyi gazdálkodókat hozná még jobb helyzetbe valamint a visszaélések lehetőségét csökkentené tovább a földtörvény szerdán megszavazott módosítása. A MAGOSZ fémjelezte változtatások alapján a földbizottságok is még fontosabb szerepet kapnának a földek adás-vételének és a földszerződések betartásának ellenőrzésében.

A Parlament szerdán több ponton is módosította a földtörvényt. A képviselők 132 igen, egy nem szavazattal fogadták el fideszes képviselők – Győrffy Balázs, Font Sándor és Jakab István – javaslatát az egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról. A jogszabály egyes részeinek elfogadásához kétharmados többség kellett. A legfontosabb változtatások egyike, hogy a helyben lakó és valóban termelést végző gazdák komoly előnyt élveznek majd a földvásárlásoknál. A módosítások segítik a valóban termelést végző agrárvállalkozásokat is. Előnyt élveznek például azok, akik helyben és legalább három éve állattartó telepet üzemeltetnek és ennek fenntartásához igényelnének földet. De hasonlóan előrébb lépnek az elővásárlási listán azok is, akik, kertészeti ágazatban vagy vetőmag előállításban dolgoznak. A vállalkozásoknál egyébként a korábbi egyéves működést, most három évre növelték, ezzel is tovább csökkentve a visszaélések lehetőségét.

Megerősítette a módosított földtörvény az agrárgazdasági tevékenységet folytatók kötelező tagságán és a tagok egyenlő szavazati jogán alapuló, köztestületként működő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a szerződéssel érintett föld fekvése szerinti területi szerveit, a területi agrárbizottságokat is.

A törvényalkotók célja egyértelműen az volt, hogy a helyi viszonyokat és a földbirtokszerkezetet jobban ismerő testület nagyobb befolyással bírjon a helyi birtokviszonyokra.

 A MAGOSZ célja a módosításokkal egyéb iránt az is, hogy az agráriumban könnyebben menjen végbe a generációváltás, valamint, hogy a korábbiaknál is szigorúbban lehessen szankcionálni, ha a földtulajdonos mégsem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. A módosításokkal ezen kívül azt is szeretnék elérni, hogy tovább erősödjenek a gazdák jogorvoslati lehetőségei is.

2018. 12. 14