Nélkülözhetetlen az együttműködés az agrárgazdaságban

A klímaváltozás miatt különösen fontos a vízstratégia és jégkár elleni védelem – hangzott el a NAK Komárom Esztergom Megyei Szervezetének tatai gazdafórumán.

A szervezet jelentős szerepet vállalt mindkét területen, melyek a kamarai választások után még nagyobb hangsúlyt kapnak.

Dr. Balogh Zoltán, a NAK Komárom-Esztergom megyei elnöke köszöntötte az október 17-i gazdafórum résztvevőit. Balogh Zoltán a kamara létrejöttéről, az érdekképviseletről, a MAGOSZ szerepéről és fontosságáról, a kamarai rendszer felépítéséről, illetve a választási rendszer kialakításáról beszélt bevezetőjében. Álláspontja szerint a Kamara egyik alapvető feladata a szolgáltatások közvetlen eljuttatása a gazdálkodókhoz. Előadásából kiderült, hogy a szervezet több mint 200 jogszabály megalkotásában működött közre, illetve az is a köztestület érdeme, hogy az államtól átvett falugazdász hálózat még hatékonyabban szolgálja az agrárgazdálkodókat. A NAK megyei elnöke a szervezet szolgáltatásainak bővítéséről is szólt, továbbá felhívta a figyelmet a kamarai választásokon való részvétel fontosságára.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke kiemelte az összefogás fontosságát és az együttműködések kialakításának nélkülözhetetlenségét, hiszen „atomizáltan” szinte lehetetlen fennmaradni az agrárgazdaságban. Nagy jelentőségűnek nevezte a Kamaránál most létrejövő százfős tanácsadói hálózatot, amely komoly segítséget tud majd nyújtani a tagság számára a növekvő kihívásoknak megfelelésben. Kiemelt fontossággal említette a klímaváltozást, és az ennek következményeinek minimalizálásaként kialakított rendszereket: a vízstratégiát és a jégkár-mentesítő rendszert. Megerősítette, hogy a jogszabályok kialakításában és módosításában a kamarának jelentős befolyása van, példaként hozta erre a föld, erdő- illetve a vadászati törvényt. Beszélt továbbá választások fontosságáról és felhívta a megjelentek figyelmét a szavazás hangsúlyosságára.

A fórumon Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökhelyettese a gabonapiac idei aktualitásairól tartott előadást. Görög Róbert, a NAK Mezőgazdasági Igazgatóságának szakértője a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 reformról adott tájékoztatást. Mint kiemelte, a Magyarországnak jutó összes uniós forráson belül a KAP részaránya 36,1%, hazánk részaránya a teljes KAP költségvetésében 3,19%. Magyarország pozíciója az uniós támogatások tekintetében fajlagosan az egyik legjobb az EU-ban. Szó esett a KAP 2020 utáni felépítését befolyásoló lehetséges tényezőkről, a várható irányvonalakról, érdekekről és a célokról is. Magyarország számára a három legfontosabb kérdés az új KAP kapcsán: a területalapú támogatások megőrzése; a fejlesztési források megszerzése, megőrzése; a társfinanszírozás megfelelő mértéke.

2017. 11. 02