Fókuszban az agrár-környezetgazdálkodási támogatás

 

Valamennyi nyertes pályázó számára időről időre szükséges a pályázati feltételek áttekintése a megfelelő teljesítés megvalósítása érdekében.

 
Az elmúlt hónapban kapták kézhez támogatói okiratukat azon gazdálkodók, akik a másodszorra megnyitott agrár-környezetgazdálkodási pályázati felhívásra (AKG) 2016-ban nyújtották be kérelmeiket. Az új belépőknek már 2017. január 1-től a támogatói okirat kézhezvételét megelőző időszakra is be kellett tartaniuk vállalt előírásokat – kivéve, a 2017. január 1. előtt vetett kultúrák esetében a táblaméretre és az ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználására vonatkozókat.

A támogatott AKG-s szántóterületen az integrált növényvédelem keretében a 2017. január 1-e után vetett növénykultúrákra vonatkozóan általános kötelezettség, hogy hibridkukorica, repce, búza, napraforgó esetében évente, a többi növényfaj esetén két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges a minősített vetőmag használatáról. Amennyiben a gazdálkodó a fémzárolt vetőmagot választotta, úgy minden esetben a főnövényre és másodvetésre is egy évnél nem régebbi szaporítóanyag vásárlásáról szóló számlával, bizonylattal kell rendelkeznie.

Az AKG-s területre – kivéve gyep – az 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmény meglétének folyamatosnak kell lennie. Az új belépőknek 2017. december 31-ig kell a talajmintát a laboratóriumba juttatni, azonban ügyelni kell arra, hogy az AKG-ba bevitt területeken a nitrátrendelet előírásait be kell tartani, így a műtrágya-használatot megelőzően a talajvizsgálati eredménynek már rendelkezésre kell állnia. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásáról szóló átvételi igazolás is elfogadható. Jó ha tudják, a talajvizsgálati kötelezettség az érintett területre vonatkozik, vagyis az előírásoknak megfelelő talajvizsgálati eredmény attól függetlenül elfogadható, hogy azt kinek a nevére állították ki. A talajvizsgálati eredményeken alapuló tápanyag-gazdálkodási tervet minden évben szeptember 30-ig, vagy azt követő betakarítás esetén a betakarítást követő 30 napon belül el kell készíteni. Az új belépőknek az első, 2017-es évre vonatkozó tervet az egységes kérelem benyújtási időszakának végéig kellett összeállítani, a szeptember 30-i időpont már a második évre szól.

Ültetvény esetében választható előírás a levélminta-vétel, melyet minden évben augusztus 31-ig kell elvégezni a pályázati felhívás mellékletében rögzített vegetációs periódusok figyelembe vételével. Teljesítésnek itt is elfogadott a laboratóriumi átvételi igazolás.

Ne feledjék, a kötelező vagy választott agrotechnikai műveletek bejelentését a kincstár elektronikus felületén, melyet a kötelezettségteljesítés elfogadása érdekében a művelet befejezését követő 15 napon belül meg kell tenni. Ültetvények esetében a kivágás, újratelepítés jelentésére legyenek figyelemmel, mert ennek hiányában a terület kizárására kerülhet sor.

A támogatás keretében az egybeművelt tábla nem jogosult támogatásra, illetve amennyiben a támogatott egy adott blokkon belül úgy gazdálkodik, hogy egy kötelezettségvállalással érintett területével szomszédos egyéb, nem támogatott területén azonos növényt termeszt, akkor a területeket el kell különítenie (pl. 50-60 cm-es sávú ültetvény esetében a közös sarokpontokon, töréspontokon természetes anyagú jelölőtárgy stb.).

Mindenki számára ismeretes, hogy az AKG-ban bizonyos növényvédő szerek alkalmazása tiltott, melyet már január 1-től az új belépőknél is ellenőriznek. A tiltólista a www.szechenyi2020.hu weboldalon elérhető.

Forrás: (NAK)

 

2017. 07. 14