Változott a tanyafejlesztési pályázat felhívása

Módosult a Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívás.

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy módosult a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú – tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései – pályázati felhívás. A felhívás módosulása a 3.9. Biztosítékok köre fejezetet érintette az alábbiak szerint: „A kedvezményezettnek kizárólag előleg igénylése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani. A 2. célterület esetében az ÁÚF 6. pontjában foglaltak szerint a Kincstár – a Korm. r. 84.§ (4) bekezdésével összhangban – felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.”

A felhívással párhuzamosan módosult a támogatói okirat is, melyekben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került Magyar Államkincstárra.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken találhatók.

Forrás: nak.hu

2017. 07. 07