Levél Gráf József FVM miniszternek, 2008.08.22.

Gráf József Miniszter Úrnak
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Budapest

Ikt.sz.: K182/2008.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Gazdakörök Szövetsége köszönettel vette azon egyeztetõ tárgyalásokat amely során miniszter úr közvetíteni probált az iparialma felvásárlási ára vonatkozásában a megyei almatermesztõk és azon feldolgozók között akik jelentõs feldolgozói kapacitással bírnak a magyarországi piacon.

Sajnálatos módon ezen egyeztetõ tárgyalások nem vezettek eredményre, a termelõk felvásárlási árra vonatkozó ajánlatát, amely netto 3oft/kg volt, a feldolgozók nem fogadták el.

A tárgyalások eredménytelensége miatt a megyei almatermesztõk 2oo8. augusztus 25-tõl szeptember 15-ig folyamatos demonstrációt hirdettek az Agrana-Juice Magyarország Kft. vásárosnaményi telepéhez, a Rauch Hungária nyirmadai telepéhez, továbbá az ESZAT Kft. mátészalkai telepéhez.

Ettõl függetlenül a gazdák tárgyalásos úton szeretnének megállapodni az iparialama felvásárlási árában, és azért arra kérjük a miniszter úrat, hogy újra ültesse tárgyaló asztalhoz a termelõk képviselõit és a feldolgozó üzemek tulajdonosait.

Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy az agrárátárca elsõ emberének sokkal több eszköze van arra, hogy egyességre kényszerítse a külföldi tulajdonban levõ feldolgózókat mint amit eddig felhasznált. Köztudomású,hogy ezen külföldi tulajdonban lévõ feldolgozók jelentõs állami támogatásban részesültek, részesülnek, el nem birált pályázataik vannak beadva az agrártárcához, müködési kedvezményekben részesülnek.

A fentiek alapján felszólítom a miniszter úrat, hogy alkalmazza azokat az eszközöket amelyek a miniszteri jogkörébõl adódóan a rendelkezésére áll,az alábbiak szerint:

– függesszesze fel az állami támogatások folyósítását az Agrana-Juice Kft, és a Rauch Hungária Kft tulajdonban levõ feldolgozó üzemek tekintetében

– ellenõrizzék a korábbi állami támogatások felhasználását a fenti feldolgozok vonatkozásában

– függessze fel a fenti feldolgozók költségvetésbõl finanszirozott pályázatainak elbirálását

Tisztelt Miniszter úr!

A magyar gazdák érdekénél nincs fontosabb, ez nemzeti érdek, ezt az elvet hangoztatja és vallja Ön is, ezért arra kérem, hogy az almetermesztõ gazdatársadalom és valamennyi magyar gazda érdekében tegye meg azon szükséges intézkedéseket amelyeket a fentiek alapján kérünk.

Budapest, 2008. 08. 22.

Tisztelettel:

Dr. Budai Gyula

MAGOSZ Szövetségi Igazgató

2011. 04. 05